Levenscoach

coaching sessie - levenscoach stockfoto's en -beelden

Een van de sleutels om mensen te helpen effectief te functioneren, is hen bewust te maken van wat ze doen, wat ze moeten doen, denken en voelen. Het is niet relevant voor de levensloopcoach om te vertellen of te oordelen over hoe mensen handelen, maar om gewoon bij hen te zitten. Dagelijkse aandacht is nodig om bij de cliënt te zitten en indringende vragen te stellen. De relatie tussen coach en cliënt moet gebaseerd zijn op het zelf; ze willen het voor zichzelf omdat ze bereid zijn om hard te werken en hun leven te verbeteren. January noemde de term coach 'een persoon die verandering teweegbrengt en het individu helpt zin te geven aan het leven'. De eerste vereist hard werken om op verschillende manieren te worden toegepast. De tweede vloeit voort uit het openen van alternatieve perspectieven en het vinden van een weg om situaties heen. De derde is een bijproduct van een verschuiving in zelfinzicht.

Natural life coach is een zelfgedefinieerd proces waarvan het fundamentele begrip en de praktijk is gebaseerd op psychologische coaching en counseling. Deze benadering heeft zijn wortels in de gemeenschap van alternatieve therapieën en kan verwijzen naar dergelijke benaderingen, naast hypnotherapie en psychiatrisch Chinatown, waarvan de meeste leveranciers zijn bevoorraad. Elk type coach of therapeut heeft een natuurlijke oriëntatie op de verandering in de cliënt van wie ze proberen te helpen, dus in de loop van hun werk kan een andere benadering nodig zijn, ofwel cliëntgericht of behandelaargericht.

Natural life coach is een divers, paars concept in die zin dat het een mix is ​​van fysieke coach, business coach en relatiecoach. Het wordt gebruikt om een ​​'mastermind make-over' te regelen die uiteindelijk iemands perceptie van – en uiteindelijk met, hun leven zal veranderen. Voor veel mensen heeft het leven de neiging om sommige delen van hun leven in de weg te staan ​​en dat is simpelweg omdat we de vieringen nog steeds niet onder de juiste titel houden! Door het 'meteorische enkelvoudige' perspectief direct aan te pakken, heeft u zelf en/of de cliënt de mogelijkheid van Economische voordelen door de aangeboden fundering in een dergelijk traject.

De relatie is vergelijkbaar met die tussen een sportcoach en een atleet. De coach ondersteunt het individu door de fasen van vooruitgang van punt tot punt en helpt de atleten bovendien door de fasen van prestatie en verbetering. Wanneer men echter naar techniek kijkt, is de coach nog steeds een noodzakelijk en zelfs centraal onderdeel van het proces. De rol van de coach wordt des te belangrijker als coach wiens hele taak het is geweest om de cliënt te ondersteunen bij verandering. Vrienden, familie, een coach, een therapeut en een genezer hebben allemaal een cruciale rol te spelen in het leven van de cliënt tijdens de verandering en om hen te helpen het nieuwe perspectief te behouden dat hun wereld heeft gevormd en beïnvloed, zij het buiten hun medeweten. uiteindelijk, de cliënt heeft de verplichting aan zichzelf om hun eigen cheerleader te zijn om succesvol te zijn in het leven tot aan het einde van het leven. Het natural life coaching-model heeft de neiging om de coach en de cliënt te vertrouwen als twee gelijkwaardige maar toch verschillende mensen, net als het werk van de parapsycholoog.

Parapsychologie verklaart bijvoorbeeld de effecten die plaatsvinden door een fenomeen of interactie tussen de onwillekeurige mechanismen van het object en zijn causale, dus sensorische, deel van het fysieke lichaam (bijvoorbeeld gevoel). Life coaching daarentegen gaat ervan uit dat het doel van de rol van de cliënt niet is om te focussen of bewust te zijn, maar eerder om bewust te zijn. Het doel van coaching is het bereiken van de doelen van de cliënt als holistische individuen; in feite als de mens. Ik heb talloze mensen zien stoppen om hun doelen te bereiken omdat dat gevoel van het bereiken van een doel het gevoel van zelfverrijking verstoort. De rol van de coach en de coach tijdens het behalen van hun persoonlijke doelen kan complexer zijn dan die van een sportcoach of een organisator.

Coaching wordt steeds ingewikkelder en moderner. Enkele van de meer traditionele denkrichtingen en benaderingen van coaching, zoals de NLP (neuro linguïstische programmering) en hypnotherapie (hypnotherapie betekent hypnose) modellen, vormen samen een routekaart die door veel mensen van verschillende scholen via netwerken kan worden bereikt. De drie kernprincipes die ik heb ontwikkeld, zijn bijvoorbeeld dat ze allemaal met elkaar verbonden zijn, met elkaar in verband staan ​​en gebaseerd zijn op de echte 'realiteit'. Ze zijn allemaal even belangrijk. Het ding om te onthouden is dat de realiteit die we waarnemen door onze eigen wijd open geest – of visie van derden – perceptie of perceptie wordt genoemd en wordt gefilterd door onze op het verleden gebaseerde en beperkte gebruikelijke lens (bijvoorbeeld taal, associaties enzovoort) in grote mate. En ongeacht of je al life coaching hebt geprobeerd,

Dientengevolge is het hele proces van life coaching ontworpen om het vermogen van de cliënt op te bouwen en te ontwikkelen om verder te gaan dan de afhankelijkheid van zijn bestaande middelen om ermee om te gaan en naar het elimineren van bepaalde angsten en zorgen. Het gaat over je veilig voelen, comfortabel veranderen en hoop hebben.